Sự khác biệt giữa đèn mổ 2 nhánh với các loại đèn mổ khác

Sự khác biệt giữa đèn mổ 2 nhánh treo trần với các loại đèn mổ khác

Đèn phẫu thuật là gì? Đèn phẫu thuật hay còn gọi là đèn mổ được sử dụng nhiều ở trong các phòng mổ, trung tâm phẫu thuật. Đèn phẫu thuật được dùng trong những môi trường cần sử dụng nhiều ánh sáng, đặc biệt là cần sử dụng ánh sáng chất lượng tốt. Ngoài ra…

Main Menu

Hỗ Trợ